Tentang Cerpen Bahasa Sunda

Hari Minggu terakhir November kemarin, halaman sastra Pikiran Rakyat menyiarkan cerpen  bahasa Sunda saya “Tukang Nyabutan Huis”.  Halaman sastra di harian terbesar di Jawa Barat ini bernama Pertemuan Kecil.  Dari halaman yang pernah dijaga Saini KM ini telah banyak melahirkan pengarang-pengarang Indonesia kenamaan. Sebutlah antara lain Acep Zamzam Noor, Agus R Sarjono, Beni Setia, Cecep Syamsul Hari, Moh Wan Anwar, Nenden Lilis Aisyah, Ahda Imran, dan Soni Farid Maulana.

Seingat saya, pada masa dijaga Saini KM, Pertemuan Kecil hanya memuat cerpen berbahasa Indonesia. Begitu juga saat dijaga Ahda Imran. Sejak masa itu Pikiran Rakyat memang memajang cerpen berbahasa Sunda juga, namun tidak di halaman Pertemuan Kecil.  Mungkin, saya tidak tahu persis, sejak dijaga Soni Farid Maulana, Pertemuan Kecil memuat cerpen dalam bahasa Sunda.  Tradisi ini dilanjutkan oleh Zaky Yamani, panjaga terakhir rubrik tersebut. Dengan memuatkan cerpen bahasa Sunda, Pikiran Rakyat tengah menjalankan perannya menjaga bahasa ibu masyarakat Jawa Barat. Ini patut kita syukuri.

Kembali ke cerpen “Tukang Nyabutan Huis”. Inilah  cerpen bahasa Sunda pertama yang saya tulis. Tepatnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Sunda, karena sebelumnya cerpen ini saya tulis dalam bahasa Indonesia berjudul “Pencabut Uban”. Bahkan cerpen ini pada  17 September telah pula disiarkan Suara Merdeka, harian terbesar di Jawa Tengah. Penulisan kembali “Pencabut Uban” ke dalam bahasa Sunda tidak saya lakukan sendiri, melainkan bersama teman sekantor, Dedi Kurniadi. Dari namanya dia orang Bandung. Saya sendiri orang Cirebon.

Cirebon merupakan wilayah Jawa Barat bagian timur. Sebagian masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari, sebagian lainnya berbahasa Jawa. Namun, baik bahasa Sunda maupun Jawa yang kami gunakan, berbeda dengan bahasa Jawa dan Sunda seperti  yang digunakan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Barat umumnya. Tapi, yang lebih banyak dari kami adalah menggunakan bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon, lebih banyak pengaruh bahasa Jawa (atau bahasa Jawa yang terpengaruh bahasa Cirebon).

Saya sendiri hidup di tengah masyarakat yang sehari-hari menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Sunda saya kenal setelah masuk sekolah dasar, karena saya bersekolah di sekolah yang berada di desa yang masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda. Namun, pengaruh pendidikan di sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia, membuat otak saya tidak berpikir dengan bahasa Sunda maupun Jawa. Ketika saya mengungkapkan hal yang serius, saya acap kesulitan mengucapkannya dalam bahasa Jawa maupun Sunda.

Sebab itu, menerjemahkan cerpen dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda bagi saya bukan hal mudah. Saya dan teman sekantor saya sempat berdiskusi cukup alot setiap menentukan kata Sunda mana yang paling cocok. Mana-mana saja kata yang membuat kami berdiskusi cukup alot, detilnya mungkin akan saya tuliskan pada lain kesempatan. Untuk “Tukang Nyabutan Huis” yang saya maksud, bisa Anda nikmati di sini:
Meuni seeur pisan rupi-rupi padamelan di dunya ieu. Ngan jalmi anu padamelan janteun tukang nyabutan huis etamah sigana ngan tiasa salira pendak ti lembur kuring. Nya teu aya deui manehna Inay, parawan kolot anu yuswana parantos lima puluh taunan. Parawan kolot anu ngajanteunkeun lembur kuring teh disebat-sebat tina cariosan di warung-warung kopi. Ampir sadaya warga desa kuring parantos ngaraosan rancingesna ramo-ramo lengeun Inay nyabutan huis. Kaahlianna nyabutan huis teh etamah janteun hiburan jeung tontonan anu pang awisna, anu tiasa sakedap mopohokeun kasusah warga  anu pakasabanna janteun buburuh tani komo mun keur usum paceklik karaos ripuhna teh.

Saban poe, ti isuk nepi ka wanci maghrib, Inay ngider ti imah ka imah nawiskeun kaakhlianna nyabutan huis. Dampal sampeanna anu parantos kandel kulantaran tara nganggo tarumpah teu cape-capena mapai jalan padesaan anu ngebul lamun usum halodo jeung ledok lamun usum hujan. Kusanajan kitu moal salira pendak kasusah tina rarayna anu caketreuk hideung. Biwirna anu kandel teh salamina teu lepas tina imut anu someah. Buukna anu salamina dipotong pondok jeung pangawakan tegep, sapintasmah katempona siga pameget.

Inay leumpang ngaliwatan pasawahan jeung pakuburan lembur kuring anu tiiseun demi ngajugjug padumukan warga. Imah anu teu weleh luput di dongkapan teh nya eta imahna Lurah Kurdi. Tos teu asa-asa deui Inay nyalingkeur asup ngaliwatan pager anu memang teu di konci. Terus aniprek di teras karamik imah pang gedongna ti antara imah-imah lainna anu dindingna ngan nganggo anyam bilik. Inay teu perlu ngetok panto atawa ngucap salam. Nu gaduh bumi, nya Bu Lurah, nya Lurah Kurdi, malahan murangkalihna anu masih aranom, langsung weh narik jojodog tina palastik terus di pasihkeun ka si Inay. Teu loba omong deui si Inay tanginas nampanan jojodog eta kanggo dicalikan, saterasna anu gaduh bumi teuras calik nyodorkeun mastakana ka Inay.

"Didago-dago teh geuning datang oge maneh, Nay. Tos ateul pisan yeuh sirah teh karasana. Ulah kamana-mana maneh, Nay. Sapoe jeput mah maneh cabutan huis kuring, tah salembar buuk sarebu perak," kitu tah pancakaki Lurah Kurdi ka si Inay mah. Lurah Kurdi teu weleh nepatan cariosanna sok sanajan si Inay teu pinter ngitung artos.

Eta sababna imah Lurah Kurdi tiasa disebat palanggan utami Inay. Sanaos unggal poe Inay ngadongkapan imahna, aya wae anu bade dicabutan huisna. Malih teu jarang sakabeh pangeusi imah parebut hoyong leuwih diladenan Inay dicabutan huisna. Siga anu huis dina sirah aranjeunna gancang manjangan deui tina saweungi ngantosan dicabutan Inay poe isukna. Ngan, teu mungkin Inay nyabutan huis dina sirah aranjeuna dicabut babareungan, nya wayahna maranehna kudu ngantri. Saha anu ngelol pangheulana bari jeung nyodorkeun jojodog palastik, nya manehna anu kengeng giliran pang payunna.

Sanaos ngantri, Inay teu weleh didamelan saban mastaka ku  talaten anu kadang nyieun kesel jalmi anu ngantri. Nanging kanggo anu nuju dicabutan mah malah beuki karaos nikmatna anu luar biasa. Inay memang teu hungkul nyabutan huis sareng lamaran buuk anu leuwih kandel anu bejana biang pamawa ateul ka kulit mastaka, nanging tiasa oge mencetan sareng ngagarukan kulit mastaka anu katombean. Ramo panangan anu arageung mampuh nyabut huis dugi ka akar-akarna sanaos panjang huis ngan sasenti.

Di imah palanggan hiji ieu, salain narima buruh leuwih ageung, Inay sering disuguhan tuangeun deungeun sangu anu raraos saparantosna rengse tina padamelanna. Bagi Lurah Kurdi sareng kulawargina buruh anu dipasihkeun cukup satimpal sareng padamelan Inay.
Salain kengeng kanikmatan dicabutan huisna, aranjeuna kengeng oge bonus tambihan mangrupa gosip-gosip pikaseurieun anu dicarioskeun Inay waktos ramo-ramo pananganna lincah nyabutan huis. nepi ka leleungutan aranjeuna ngadangukeun sagala rupi gosip-gosip anu diutarakeun Inay pinuh sumanget.

"Janteun, Si Kapid di tundung bojona?"

"Artosna parantos ludes, mana aya istri gaduh caroge pangangguran. Bade mulih kamana deui ayeuna anjeunna," pokna si In
ay.

"Lain si Kapid, teh
masih seeur panca kakina," kitu tah Bu Lurah teras ngahaja nyiar pi carioseun atawa gosip sateurasna, sabari ngantosan giliran dicabutan huisna.

"Dulur-dulurna mah saha nu daek narima manehna. Warisan ti Wa Kaji sadayana manehna nu nyeepkeun kanggo kawin jeung pisah. Rasakeun. Pangeudulan si eta mah. Teu tiasa milari artos. Roko wae nyuhunkeun. Teu sudi abdimah masihan roko ka si etamah. Ngeunah wae," Inay beuki sumanget. Jalmi anu dicabutan huisna sok nepi ka kulem siga murangkalih anu nuju di carioskeun dongeng.

Sanes kanteun Inay nyarioskeun Daripah, tatanggi sabeulah bumina, anu di bejakeun munjung ka
siluman monyet.  “Tingali wae rarayna siga monyet!"

"
Dupi ilaing teh kantos ningali monyet siluman eta, Nay?"

"Sadayana jalmi oge terang. Uninga maotna Mang Kurjan?
Eta teh tumbal pamunjunganna." Ceuk Si Inay.

Inay oge ku gancang pisan kasohor ka sakabeh lembur. Lambey para palangganna janteun iklan pang saktina anu ngajanteunkeun anjeuna janteun tukang nyabut uban kamasur anu kadatanganna sok di antos antos kabeh kulawarga di lembur kuring. Barukna, ayeuna palangganna beuki ngalegaan ka lembur lembur tatanggi. Lamun sadinteun wae Inay teu dongkap, sadaya wargi lembur kuring ngaraos siga aya anu ical. Bari. sakabeh acara gosip di televisi atawa tukang cukur kuriling teu tiasa ngagentosan tempat Inay dina hate aranjeuna.

Janteun, saban poe Inay teu aya waktos kanggo nyirekem di bumina, anjeuna teras nguriling nyabutan huis sadaya palangganna bari nyebarkeun gosip pang asikna tina cepil wargi lembur kuring. Dinteun ka dinteun dompetna oge beuki kandel pinuh ku artos.

"Seeur pesenan, Mak," saur Inay sareng agul satiap Ema maparin nasehat supados reureuh di bumi barang sadinteun mah, "Artos ilaing teh tos seeur, Nay," ceuk Ema. Nanging lain oge Inay namina lamun tiasa dicaram. Kanggo Inay didamel nyabutan huis sanes kanteun kanggo milarian artos, leuwih tina eta, ngajanteunkeun kagiatan milari kasenanggan upami palangganna ngarasa raos tur nundutan sareng ngupingkeun gosip-gosip anu duka kumaha carana anjeuna kengengkeun. Kanggo jalmi anu terang nyandak hatena Inay, nyaeta ku cara di puja sareng di puji anjeunna, Inay sok teu nyuhunkeun buruh.

**

Bejana, janteun tukang nyabutan huis mimitina saprak Inay damang tina panyakit anu ampir ngarenggut nyawana sawaktos anjeunna calik di kelas lima sakola dasar. Hiji jalmi anu masih baraya sareng Ema anu kacaritakeun gadung pamunjungan aya maksad bade ngajanteunkeun Inay Tumbalna. Ngan, saparantos damang tina geuringna emutan Inay rada kaganggu. Anjeuna sok ngalamun sareng seuri nyalira.
Sok mineung oge anjeuna ujug ujug ngambek sareng ngamuk. Teras labuh tur kejang-kejang disarengan bawam ngaluarkeun acay anu pikageuleuheun. Kabisana maca aksara sareng ngetang angka-angka leungit tina batok mastakana. Pamekaran uteuk sareng emosina mundur sapuluh taun katukang teras liren didinya henteu tiasa ditarik deui kapayun. Ema parantos bebeakan nyandak anjeuna lalandong ka unggal dukun. ngan teu aya wae hasilna. aya anu nyarios cenah ruhna tos janteun tumbal.

Kabiasan ngamuk anu ujug-ujug lila lila ngurangan, ngan robah janteun resep udar-ider ti imah ka imah tatanggi. nyuhunkeun artos ka aranjeunna. Dina hiji waktos duka saha bade masihan artos ngan aya sarat kudu nyabutan huis tina mastaka jalmi eta.

Inay linggih sareng Ema jeung hiji adina anu tos gaduh caroge anu bumina aya di sisi sawah belah kaler padesaan. Rumah tangga adina oge kadang sok Inay gosipkeun kamana-mana.

"Adi kuringmah pangedulan, teu hayang digawe, tiasana ngadel budak wae," carosna.

"Apanan aya carogena nu milari artos,"

"Alah gawe naon ngan manen tiwu, buruhna leutik. barudakna lamun hoyong jajan nyuhunkeuna ka kuring."

***

Tilu poe iue Inay teu ngider ka bumi para warga sadaya. nya sadayana oge janteun hariwang. Huis dina mastaka kuring sadaya siga anu gancang pucenghulna tur ateul anu kacida. Teu aya deui gosip-gosip pikaseurieun anu janteun hiburan urang sadaya. Hirup asa karaos beuki sesah. waktos dinteun ka lima Inay teu acan katinggal wae, sababaraha urang diantawis warga mimiti ngadongkapan bumina Inay. Ngan urang sadaya teu mendakan Inay di bumina. Ema na anu tos sepuh sasaur, Inay anggkat ka dayeuh milarian padamelan. Puguh wae wartos ieu janteun urang sadaya ngangres jeung nalangsa. Anu janteun harepan hiji hijina leungit oge.

"Naha teu dicaram ku Ema," saur urang sadaya manghanjakalkeun inditna Inay sareung ngemutan padamelan naon Inay di dayeuh. Urang sadaya oge mulih sareng paraosan anu hapa, sahapa kenging panen sabab pepelakan urang sadaya ditarajang hama sareng halodo panjang anu ngajangkepkeun kanalangsaan urang sadaya.

Miosna Inay ti lembur urang sadaya dituturkeun ku kajadian anu anyar aya ti lembur urang sadaya. Warga desa unjuk rasa tipayuneun balai desa teras iring-iringan ka bumina Lurah Kurdi dumeh lurah ieu  ngorupsi dana bantosan ti pusat.
Warga desa nuntut Lurah Kurdi dilinggihkeun sareng dipanjarakeun. Sajumlah polisi sareng pajabat kabupaten dongkap ka desa urang sadaya tur ngamankeun Lurah Kurdi sareng kulawargina. Lurah Kurdi tungtungna dicandak sareng ditahan di kantor polisi.

Saterasna, sababaraha sasih kapayun, warga desa anu nembe wangsul ti dayeuh nyaritakeun, Lurah Kurdi muka salon istimewa kanggo nyabut huis sareng Inay anu janteun padamelna.
"Palangganna jalmi-jalmi anu nganggo kandaraan aralus," kitu carita anu dicandak warga desa anu nembe wangsul ti dayeuh.

Gondangdia, Agustus 2012

Comments